BẢNG GIÁ WEBSITE

MẪU CÓ SẲN
Giá A-Z 3.500.000 VNĐ

Khách hàng chọn mẫu. Tặng 1 năm tên miền – hosting. Hỗ trợ chỉnh sửa theo bố cục của mẫu.

 • Hỗ trợ đăng bài: 10 đơn vị 
 • 500 Mb dung lượng website
 • 20G băng thông
 • Responsive (1)
 • Chuẩn SEO Google
 • *Chức năng: theo mẫu
 • Miễn phí Tên miền quốc tế – có
 • Backup dữ liệu – hàng tuần
 • Bảo hành: 12 tháng
CÁ NHÂN I
Giá A-Z 4.500.000 VNĐ

Thiết kế riêng theo yêu cầu. Tặng 1 năm tên miền – hosting. Giao diện website đẹp.

 • Hỗ trợ đăng bài: 10 đơn vị 
 • 800 Mb dung lượng website
 • 100G băng thông
 • Tích hợp mobile 
 • Chuẩn SEO Google
 • *Chức năng: Giới thiệu dịch vụ 
 • Miễn phí Tên miền quốc tế – có
 • Backup dữ liệu – hàng tuần
 • Bảo hành: 12 tháng
CÁ NHÂN II
Giá A-Z 6.000.000 VNĐ

Thiết kế riêng theo yêu cầu. Tặng 1 năm tên miền – hosting. Giao diện website đẹp.

 • Hỗ trợ đăng bài: 20 đơn vị 
 • 1000 Mb dung lượng website
 • Không giới hạn băng thông
 • Tích hợp mobile
 • Chuẩn SEO Google
 • *Chức năng: Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
 • Miễn phí Tên miền quốc tế – có
 • Backup dữ liệu – hàng tuần
 • Bảo hành: 24 tháng
BÁN HÀNG I
Giá A-Z 8.000.000 VNĐ

Thiết kế độc quyền. Tặng 1 năm tên miền – hosting. Giao diện website đẹp và duy nhất.

 • Hỗ trợ đăng bài: 30 đơn vị 
 • 1500 Mb dung lượng website
 • Không giới hạn băng thông
 • Tích hợp mobile 
 • Chuẩn SEO Google
 • *Chức năng: Bán hàng
 • Miễn phí Tên miền quốc tế – có
 • Backup dữ liệu – hàng tuần
 • Bảo hành: 24 tháng
BÁN HÀNG II
Giá A-Z 12.000.000 VNĐ

Thiết kế độc quyền. Tặng 1 năm tên miền – hosting. Giao diện website đẹp và duy nhất.

 • Hỗ trợ đăng bài: 30 đơn vị 
 • 5000 Mb dung lượng website
 • Không giới hạn băng thông
 • Tích hợp mobile 
 • Chuẩn SEO Google
 • *Chức năng: Bán hàng cao cấp
 • Miễn phí Tên miền quốc tế – có
 • Backup dữ liệu – hàng tuần
 • Bảo hành: 24 tháng
BÁN HÀNG VIP
Giá A-Z 20.000.000 VNĐ

Thiết kế độc quyền. Tặng 1 năm tên miền – hosting. Giao diện website đẹp và duy nhất.

 • Hỗ trợ đăng bài: 30 đơn vị 
 • 10.000 Mb dung lượng website
 • Không giới hạn băng thông
 • Tích hợp mobile 
 • Chuẩn SEO Google
 • *Chức năng: Thương mại điện tử 
 • Miễn phí Tên miền quốc tế – có
 • Backup dữ liệu – hàng tuần
 • Bảo hành: 24 tháng
Image placeholder

DỊCH VỤ TĂNG TƯƠNG TÁC LADO

Mục tiêu năm 2019 giúp 300+ khách hàng hiểu hơn và thành công hơn với kinh doanh trên Internet.